Το Android σας έχει μολυνθεί!

57% του δίσκου σας είναι μολυσμένο από ιό
38% των προσωπικών στοιχείων σας είναι δημοσιοποιημένα
91% απώλεια απόδοσης του τηλεφώνου
Καθαρίστε το τηλέφωνό σας